ראשון
ג’יוג’יטסו ברזילאי חליפה ילדים: 16:15 עד 17:15

ג’יוג’יטסו ללא חליפה(גראפלינג) נערים\בוגרים: 19:00 עד 20:00

איגרוף תאילנדי נערים
19:00 עד 20:00

איגרוף תאילנדי נוער\בוגרים 20:00 עד 21:15


שני
ג’יוג’יטסו ברזילאי חליפה בוגרים יסודות 19:00 עד 20:00
מתקדמים 20:00 עד 21:00

שלישי
ג’יוג’יטסו ללא חליפה(גראפלינג) נערים\בוגרים: 19:00 עד 20:00

רביעי
ג’יוג’יטסו ברזילאי חליפה ילדים: 16:15 עד 17:15

איגרוף תאילנדי נערים
19:00 עד 20:00

איגרוף תאילנדי נוער\בוגרים 20:00 עד 21:15

חמישי
ג’יוג’יטסו ברזילאי חליפה בוגרים יסודות 19:00 עד 20:00
מתקדמים 20:00 עד 21:00