העצמאות 2 
אבן יהודה
052-489-6868

אבן יהודה
” במכון “קרוספיט אבן יהודה
רחוב העצמאות 3 אבן יהודה

לבאים מצומת הדסים/קדימה

פניה לאבן יהודה, בכיכר, לאחר תחנת הדלק פז, פונים שמאלה ועוברים את הצומת של שבתאי ופונים בכניסה השנייה להאנגר משמאל

חמש דקות מביה”ס הדסים

Sign Up For A Free Training Session!

    שם ושם משפחה

    אימייל

    טלפון